0 głosów
w Zdrowie przez użytkownika (2.0k)
Jakie istnieją sposoby leczenia, walki z rakiem jajnika?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (830)
W leczeniu raka jajnika stosuje się następujące metody: chirurgia, radioterapia, chemioterapia z jednym lub większą ilością leków. Wybór rodzaju leczenia zależy od rodzaju raka, stopnia zaawansowania wieku chorej, stanu zdrowia.

Nabłonkowy rak jajnika
15-35% przypadków nabłonkowego raka jajnika to guzy graniczne, które nie są złośliwe. Guzy te mogą być wycięte operacyjnie i nie wymagają dodatkowego leczenia.
Pozostałe przypadki raka nabłonkowego wymagają postępowania zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Rak zarodkowy
Określenie stopnia zaawansowania raka zarodkowego przebiega w taki sam sposób jak w przypadku raka nabłonkowego. Leczenie raka zarodkowego zalezy od tego z jakiego rodzaju komórek jest on zbudowany. Można to stwierdzić badaniem z użyciem mikroskopu. Pewien typ raka zarodkowego, nazywany dysgerminoma może być leczony w sposób odbiegający od leczenia innych raków zarodkowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o leczeniu raka zarodkowego, sięgnij do dalszych informacji.
Guzy wywodzące się z podścieliska tzw. mięsaki
Leczenie guzów wywodzących się z pościeliska zależy także od rodzaju komórek, z których są zbudowane, co można stwierdzić w badaniu mikroskopowym. Guzy te dzielą się na kilka rodzajów: guz z komórek Sertoliego,guz z komórek Leydiga, ziarniszczak. Leczeniem z wyboru jest chirurgia z następową chemioterapią.
Nabłonkowy rak jajnika
Przedstawiamy sposób leczenia w zależności od stopnia zaawansowania.
Stopień I
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie macicy lub jajowodów, lub jajników, lub części otrzewnej są nazywane odpowiednio: histerektomia, salpingoooforektomia, omentektomia;
    
usunięcie węzłów chłonnych lub pobranie węzła chłonnego z jamy brzusznej lub miednicy;
    
leczenie po zabiegu chirurgicznym może obejmować chemioterapię lub radioterapię.
Stopień II
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie macicy wraz z jajowodami, jajnikami oraz jak największe masy nowotworowej. To ostatnie postępowanie ma na celu zmniejszenie masy nowotworu;
    
pobranie lub usunięcie węzłów chłonnych oraz każdej tkanki patologicznej, znajdującej się w jamie brzusznej lub miednicy;
    
leczenie po zabiegu chirurgicznym obejmuje chemioterapie lub radioterapię.
Stopień III
    
zabieg chirurgiczny polega na usunięciu macicy, jajowodów, jajników oraz jak największej masy nowotworowej. Takie postępowanie ma na celu maksymalne zmniejszenie masy nowotworu;
    
pobranie lub usunięcie węzłów chłonnych oraz tkanki patologicznej znajdujących się w brzuchu lub miednicy;
    
leczenie po operacji obejmuje chemioterapię.
Stopień IV
    
usunięcie guza jeśli jest to możliwe do wykonania;
    
leczenie po zabiegu obejmuje chemioterapię.
Po zakończeniu chemioterapii jest wykonywany zabieg chirurgiczny nazywany „second-look” (drugie spojrzenie) mający na celu sprawdzenie, czy pozostała jeszcze jakaś część nowotworu. Jeśli pozostaje on nadal lub stwierdzono wznowę nowotworu to pozostaje wtedy chemioterapia lub chirurgiczny zabieg o ile to możliwe.
Guzy z komórek zarodkowych
Przedstawiamy leczenie guzów zarodkowych w zależności od stopnia zaawansowania
Stopień I
Dysgerminoma
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie jajnika i jajowodu, gdzie znajduje się guz. Taki zabieg jest nazywany jednostronną salpingoooforektomią;
    
po zabiegu radioterapia lub chemioterapia.
Inne guzy z komórek zarodkowych
    
zabieg chirurgiczny, obejmujący usunięcie jajnika i jajowodu po stronie guza;
    
po zabiegu chemioterapia.
Stopień II
Dysgerminoma
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie macicy lub jajowodów z jajnikami z nastepową radioterapią. Zabiegi te nazywaja się odpowiednio: histerektomia lub obustronna salpingoooforektomia;
    
jeśli pacjentka chce mieć dzieci, a rak jest stwierdzany w jajniku i jajowodzie po tej samej stronie, to może być usunięty jajnik i jajowód po tej stronie z następową chemioterapią.
Inne guzy z komórek zarodkowych
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie macicy, jajowodów, jajników oraz tak dużej częsci guza jak to tylko możliwe z następową chemioterapią. W tym przypadku może być potrzebny kolejny zabieg w celu usunięcia pozostałej części guza. Zabieg taki ma na celu maksymalne zmniejszenie ilości nowotworu.
Stopień III
Dysgerminoma
    
zabieg chirurgiczny obejmujący usunięcie macicy, jajowodów, jajników oraz tak dużej masy guza jak to tylko jest możliwe. W przypadku małej ilości pozostałego guza nastepowa radioterapia. W przypadku dużej pozostałości guza chemioterapia;
    
jeśli pacjentka chce mieć dzieci, a choroba jest ograniczona do jajnika i jajowodu po tej samej stronie, to jest możliwe usunięcie tylko tego jajnika i jajowodu z następową chemioterapią.
Inne guzy zarodkowe
    
zabieg chirurgiczny obejmuje usunięcie macicy, jajowodów, jajników oraz tak dużej ilości guza nowotworowego jak to tylko jest możliwe z następową chemioterapią. W przyszłości może być potrzebny kolejny zabieg chirurgiczny w celu usunięcia pozostałego guza nowotworowego;
    
chemioterapia z następowym zabiegiem chirurgicznym obejmującym usunięcie macicy, jajowodów, jajników tak dużo masy guza nowotworowego, jak to tylko jest możliwe. Dodatkowa chemioterapia jest polecana;
    
jeśli pacjentka chce mieć dzieci, a nowotwór jest ograniczony do jajowodu i jajnika po tej samej stronie to jest możliwe usunięcie jajnika z jajowodem po tej samej stroniez nastepowa chemioterapia.
Stopień IV
Dysgerminoma
    
zabieg chirurgiczny polega na usunięciu macicy, jajowodów, jajników oraz tak dużą część masy guza nowotworowego, jak to tylko jest możliwe z następową chemioterapią. Dodatkowa chemioterapia z zastosowaniem innego zestawu leków jest możliwa jeśli pozostała duża część guza;
    
jeśli pacjentka chce mieć dzieci i rak jest zlokalizowany do jajnika i jajowodu po tej samej stronie, to możliwe jest usuniecie jajnika z jajowodem tylko po tej stronie z następową chemioterapią.
Inne guzy z komórek zarodkowych
    
zabieg chirurgiczny obejmuje usuniecie macicy, jajowodów, jajników oraz tak dużo guza nowotworowego jak to tylko możliwe. Dodatkowa chemioterapia i chirurgiczny zabieg być może będzie potrzebny w przyszłości;
    
chemioterapia z następowym zabiegiem chirurgicznym obejmującym usunięcie macicy, jajowodów, jajników i dużej części guza nowotworowego jak to tylko możliwe. Dodatkowa chemioterapia jest zalecana;
    
jeśli pacjentka chce mieć dzieci, a guz jest ograniczony do jednego jajnika i jajowodu po tej samej stronie to jest możliwość ich usunięcia z następową chemioterapią.
Jeśli pojawi się wznowa guza z komórek zarodkowych to w przypadku dysgerminoma stosuje się radioterapie z chemioterapią . W pozostałych przypadkach podaje się chemioterapię.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 stycznia 2012 w Zdrowie przez użytkownika marta (2.0k)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 stycznia 2012 w Zdrowie przez użytkownika marta (2.0k)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 stycznia 2012 w Zdrowie przez użytkownika marta (2.0k)
+1 głos
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 stycznia 2012 w Zdrowie przez użytkownika marta (2.0k)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 stycznia 2012 w Zdrowie przez użytkownika marta (2.0k)
Witaj w serwisie pytań i odpowiedzi Pytania.pl, gdzie masz możliwość zadawania własnych pytań i otrzymywania odpowiedzi od innych użytkowników społeczności. Zarejestruj konto i dołącz do użytkowników Pytania.pl. Pytaj, odpowiadaj i zdobywaj punktu!

Kategorie

...